Про журнал

«Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем» - це рецензований журнал iз вiльним доступом, що публiкує дослiдницькi статтi, огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн. Ми бажаємо запропонувати iстотне джерело актуальної iнформацiї про свiт складних систем.

Ідентифікатор медіа R30-01410. Рішення №932 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 28 вересня 2023 року.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Рік заснування: 2012
Мова видання: українська, німецька, англійська.
Засновник: Український державний університет імені Михайла Драгоманова.
Журнал індексується міжнародною наукометричною базою даних Web of Science (ESCI) та зареєстровано у системах ROAD, CiteFactor.
Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається у репозитарії Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Поточний номер

№ 23 (2023)
Опубліковано: 2024-06-26

Весь випуск

Сучаснi проблеми фiзико-математичних наук

Економiчнi аспекти розвитку освiтнього середовища

Переглянути всі випуски