Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал публікує дослiдницькi статтi, огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем. Нашою метою є створення актуального джерела інформації про світ складних систем та забезпечення  взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн.  Журнал не приймає статей з питань політики, релігії, міжнаціональних відносин, а також туризму та прикладних питань господарської діяльності.

Виходить двічі на рік.

 

Процес рецензування

Кожна із статей яка надходить на адресу редакційної колегії журналу проходить контроль якості та рецензування у декілька етапів.

Етап попереднього розгляду подання (внутрішнє рецензування) здійснюється членами редакційної колегії.

Редколегія залишає за собою право не розглядати та відхиляти статтю з таких причин:

  1. відсутність наукової новизни;
  2. не відповідність тематиці журналу (журнал не друкує статей з питань політики, релігії, міжнаціональних відносин, а також туризму, прикладних питань господарської діяльності);
  3. не відповідність нормам української, німецької або англійської мови; 
  4. великий обсяг редакційного портфеля (до редакції надходять сотні статей). Журнал виходить двічі на рік обсягом до 150 сторінок і може опублікувати орієнтовно 20-25 статей на рік.

Відібрані редколегією статті передаються рецензентам відповідно до галузі знань.

Рецензування сліпе. Рецензентам та авторам не повідомляються прізвища один одного.

Рукописи, що відправляються рецензентам є інтелектуальною власністю авторів, тому процес рецензування проводиться на основі конфеденційності, тобто інформація про подання (умови, зміст, етапи розгляду, коментарі рецензентів та кінцеве рішення стосовно публікації) не повідомляється нікому крім авторів та рецензентів.

Листування між рецензентами та авторами відбувається через редакцію.

Подання перевіряються на наявність плагіату за допомогою системи перевірки текстів на унікальність «UNICHECK» 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Політика фінансування

Журнал видається Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова.

Автори не платять за публікацію статей.

Історія журналу

З 2012 року журнал є iстотним джерелом актуальної iнформацiї про свiт складних систем. Журнал є частиною наукового форуму, вiдкритого та цiкавого як для експертiв з рiзних областей науки, так i для широкої аудиторiї читачiв: вiд студентiв до досвiдчених дослiдникiв. Журнал надає можливiсть науковцям рiзних галузей знань презентувати новiдеї, гiпотези, пiонерськдослiдження. У журналі публікуються наукові статті наукові огляди. а також статтi з iсторiї та фiлософiї науки, iнформацiя про науковi подiї.