Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал друкує оригiнальнi статтi, огляди, повiдомлення українською, німецькою, англiйською мовами. Тема дослідження викладена у статті повинна мати наукову новизну та відповідати тематиці журналу. Журнал не друкує статей з питань політики, релігії, міжнаціональних відносин, а також туризму, прикладних питань господарської
діяльності. 

Статтi українською та німецькою мовами мають мiстити переклад англiйською назви статтi, анотацiї та прiзвища авторiв латиницею. 

Процес рецензування

 Редколегія залишає за собою право відхиляти статтю на етапі внутрішнього рецензування з таких причин:

а) відсутність наукової новизни;
в) невідповідність тематиці журналу (журнал не друкує статей з питань політики, релігії, міжнаціональних відносин, а також туризму, прикладних питань господарської діяльності).
с) великий обсяг редакційного портфеля (до редакції надходять сотні статей). Журнал виходить двічі на рік обсягом до 150 сторінок і може опублікувати орієнтовно 20-25 статей
на рік.

Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії.

Відібрані редколегією статті передаються рецензентам відповідно до галузі знань.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

З 2012 року журнал є iстотним джерелом актуальної iнформацiї про свiт складних систем. Журнал є частиною наукового форуму, вiдкритого та цiкавого як для експертiв з рiзних областей науки, так i для широкої аудиторiї читачiв: вiд студентiв до досвiдчених дослiдникiв. Журнал надає можливiсть науковцям рiзних галузей знань презентувати новiдеї, гiпотези, пiонерськдослiдження. У журналі публікуються наукові статті наукові огляди. а також статтi з iсторiї та фiлософiї науки, iнформацiя про науковi подiї.