Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Журнал друкує оригiнальнi статтi, огляди, повiдомлення українською, росiйською, англiйською та нiмецькою мовами. Статтi українською та росiйською мовами мають мiстити переклад англiйською назви статтi, анотацiї та прiзвищ авторiв.
Статтi приймаються виключно в електронному виглядi, файли мають бути пiдготовленi в LATEX чи в текстовому процесорi (Microsoft Word, Open Office Writer i т. д.). Iншi формати файлiв мають бути попередньо узгодженi з редакцiєю. Iлюстрацiї мають бути високої якостi, графiки та дiаграми, що пiдготовленi в iнших програмах, мають подаватися окремо, у висхiдному форматi. Журнал друкується чорно-бiлим, проте у електроннiй версiї матерiали будуть вiдображенi у кольорi.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Для україно- російськомовних статей у відомостях про автора прізвище транслітеровано латиною.

    Вказано ORCID, E-mail, посада, науковий ступінь, звання, місце роботи (організаці, місто, країна) (+англ.)

  6. Пристатейний список літератури укладено за Chicago style.  Україно- російськомовні джерела у References транслітеровані латиною.
  7. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 

Положення про авторські права

Правовласниками опублікованого матеріалу є авторський колектив та засновник журналу на умовах, що визначаються видавничою угодою, яка укладається між редакційною колегією та авторами публікацій.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.