Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не знаходиться на розгляді у редакціях інших журналів.
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL)
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL. Інтернет-ресурси перевірені на достовірність поданої в них інформації.
 • Всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

  Ілюстації високої якості, графіки, діаграми подані окремо у вихідному форматі.

 • Стаття подана українською або німецькою мовою, містить переклад назви та анотації англійською мовою.

 • Прізвище та ім'я автора наведено латиницею відповідно до правил транслітерації. Вказано ORCID, E-mail, посада, науковий ступінь, звання, місце роботи (організація, місто, країна) мовою подання та англійською.

 • Пристатейний список літератури укладено за Chicago style.  Цифрові ідентифікатори джерел наведені у кінці кожного бібліографічного опису. Україно- та російськомовні джерела у References відповідно транслітеруються латиницею.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Журнал друкує оригiнальнi статтi, огляди, повiдомлення українською, німецькою, англiйською мовами. Статтi українською та німецькою мовами мають мiстити переклад англiйською назви статтi, анотацiї та транслітерацію прiзвищ авторiв.

Тема дослідження викладена у статті повинна мати наукову новизну та відповідати тематиці журналу. Журнал не розглядає і не друкує статей з питань політики, релігії, міжнаціональних відносин, а також туризму, прикладних питань господарської діяльності.

Редакція залишає за собою право не розглядати статті, які не відповідають вимогам до представлення результатів наукових досліджень, не відповідають тематиці журналу, порушують академічну доброчесність, мають неякісний переклад, мають граматичні та стилістичні помилки.

Подання приймаються виключно в електронному виглядi.

Автори не платять за публікацію статей. 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.