Процес рецензування

Кожна із статей яка надходить на адресу редакційної колегії журналу проходить контроль якості та рецензування у декілька етапів.

Етап попереднього розгляду подання (внутрішнє рецензування) здійснюється членами редакційної колегії.

Редколегія залишає за собою право не розглядати та відхиляти статтю з таких причин:

а) відсутність наукової новизни;
в) не відповідність тематиці журналу (журнал не друкує статей з питань політики, релігії, міжнаціональних відносин, а також туризму, прикладних питань господарської діяльності);

  1. c) не відповідність нормам української, німецької або англійської мови; 
  2. d) великий обсяг редакційного портфеля (до редакції надходять сотні статей). Журнал виходить двічі на рік обсягом до 150 сторінок і може опублікувати орієнтовно 20-25 статей
    на рік.

Відібрані редколегією статті передаються рецензентам відповідно до галузі знань.

Рецензування сліпе. Рецензентам та авторам не повідомляються прізвища один одного.

Рукописи, що відправляються рецензентам є інтелектуальною власністю авторів, тому процес рецензування проводиться на основі конфеденційності, тобто інформація про подання (умови, зміст, етапи розгляду, коментарі рецензентів та кінцеве рішення стосовно публікації) не повідомляється нікому крім авторів та рецензентів.

Листування між рецензентами та авторами відбувається через редакцію.

Подання перевіряються на наявність плагіату за допомогою системи перевірки текстів на унікальність «UNICHECK»