Процес рецензування

Редколегія залишає за собою право відхиляти статтю на етапі внутрішнього рецензування з таких причин:

а) відсутність наукової новизни;
в) невідповідність тематиці журналу (журнал не друкує статей з питань політики, релігії, міжнаціональних відносин, а також туризму, прикладних питань господарської діяльності).
с) великий обсяг редакційного портфеля (до редакції надходять сотні статей). Журнал виходить двічі на рік обсягом до 150 сторінок і може опублікувати орієнтовно 20-25 статей
на рік.

Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії.

Відібрані редколегією статті передаються рецензентам відповідно до галузі знань.