Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем http://iscs-journal.npu.edu.ua/ <div style="width: 650px;"> <div style="float: right; margin: 6px;"><img src="http://iscs-journal.npu.edu.ua/public/journals/214/md_mddss_2012_1.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> <p><strong>«Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем» </strong>- це рецензований журнал iз вiльним доступом, що публiкує дослiдницькi статтi, огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн. Ми бажаємо запропонувати iстотне джерело актуальної iнформацiї про свiт складних систем.</p> </div> <div><strong>Свідоцтво про державну реєстрацію</strong> друкованого засобу масової інформації серія КВ №23840-13680Р від 27 березня 2019 року.</div> <div><strong>Періодичність виходу журналу:</strong> 2 рази на рік.</div> <div><strong>Рік заснування:</strong> 2012 <div><strong>Мова видання:</strong> українська, російська, англійська.</div> <div><strong>Засновник:</strong> Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова.</div> <div>Журнал індексується міжнародною наукометричною базою даних <strong>Web of Science (ESCI)</strong> та зареєстровано у системах <strong>ROAD, CiteFactor</strong>.</div> <div>Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається у <a href="http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/3896" target="_blank" rel="noopener">репозитарії <strong>Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова</strong>.</a></div> </div> </div> Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова uk-UA Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем 2307-4515 <span>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</span><br /><br /><ol type="a"><ol type="a"><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li></ol></ol> Віденська музична україніка і творчість Андрія Гнатишина http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/260204 <p>Якщо замислитись, які європейські міста відіграло особливо важли­ву роль у становленні української музичної культури, найчастіше става­ло осередком зародження нових ідей і напрямів, що найістотніше впли­вали на художній світогляд наших композиторів, де зародилось найбільше культурницьких українських товариств - то пальму першості, безперечно, треба буде віддати Відню і Празі.</p> Любов Кияновська Авторське право (c) 2022 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2022-06-30 2022-06-30 20 113 116 10.31392/iscs.2022.20.113 Music Theatre by Arnold Schoenberg and Alban Berg and its influence on the Ukrainian theatre in 1910-1920th http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/260206 <p>In general, despite the grandiose epochal historical upheavals in Europe at the beginning of the 20th century, nevertheless, music theatre found itself in quite favorable conditions with a flexible cultural policy, with an inherent openness to new national phenomena. The circumstances were other in Ukrainian music and theatre art. This is especially noticeable where the policy of ideological centrism and the totalitarian control dominated too much in music with the imposing on composers such the creative method as socialist realism. So every experienced researcher is well aware of the standpoint of the aesthetics of socialist realism in the mid-20th century with ideological accusations of the ideas of bourgeois music culture of Western Europe. Thus, until recently, it was not possible to consider in details the issue of international contiguities between Ukrainian music Avant-garde of the 1900s and European musical theatre in Expressionism trends due to ideological restrictions in scientific research. <em>The relevance of the study</em>. In contemporary musicologists thinking there remains the problem of an insufficient of overcoming the inertia of post-socialist ideological dogmas in as consequences from the previous period of Ukrainian music historiography. The problem of the lack of deep study and reassessment of the music-art processes taking place in the Ukrainian music Avant-garde theatre at the turn of the XIX-XX centuries continues to exist. <em>The purpose of the paper </em>is desire to grow the researching interest to international contiguities between traditions of Ukrainian music-and-drama theatre, in particular, thanks to Borys Lyatoshinskiy’s art creativity, and European music expressionism by A. Schoenberg and A. Berg. It examines the influence of the musical-theoretical views of representatives of the New (Second) Viennese School (Arnold Schoenberg, Alban Berg) on Ukrainian drama theatre (“Berezil” by Les' Kurbas) through the music activities of Borys Lyatoshinskiy as the representative of Ukrainian Avant-garde of the first quarter of the 1900s. <em>The research methodology </em>included: methods of biographical analysis (in the case of studying the creativity of personalities such as Arnold Schoenberg, Borys Lyatoshinskiy, Les' Kurbas), comparative studies (in analysis between the intercultural national Ukrainian music theatre and traditions expressionism by New-Viennese), and critical thinking methods (in the reassessment of the meanings of the aesthetics standpoints of previous era).</p> Maryna Cherkashina-Gubarenko Liliia Mudretska Maksym Zabara Авторське право (c) 2022 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2022-06-30 2022-06-30 20 117 126 10.31392/iscs.2022.20.117 Українська Попелюшка і німецький Чоботар: історичний есей http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/260210 <p>Якоб Беме народився 1575 року в селі біля міста Герліца (Саксонія в Німеччині) в родині селянина. Спершу допомагав батькам по господар­ству, пас домашню худобу. Згодом його віддали в навчання до шевця. У сільській школі він навчився читати й писати німецькою мовою, цим освіта й завершилася, латині він не знав. З роками став самостійним чо­ботарем, займався також іншими ремеслами - торгував пряжею, знався на садівництві. Основну частину життя провів у Герліці, де й помер 1624 року.</p> Наталія Кондратьєва Авторське право (c) 2022 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2022-06-30 2022-06-30 20 127 130 10.31392/iscs.2022.20.127 Війна та культура http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/260281 <p>Я не пишу тепер вірші. Вивчаю планшети війни.</p> Редакційна колегія Авторське право (c) 2022 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2022-06-30 2022-06-30 20 131 131 Археологічні артефакти: інший погляд на НЕБЕСНОГО ОЛЕНЯ http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/260201 <p>У статті здійснено спробу нової інтерпретації зо­<br>лотої ажурної платівки зі сценою полювання на оленя з Гю- <br>нівки, Запорізька область, Україна</p> Віталій Отрощенко Авторське право (c) 2022 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2022-06-30 2022-06-30 20 87 100 10.31392/iscs.2022.20.87 Археологічна подорож композитора Миколи Лисенка на Хортицю http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/260202 <p>У статті на прикладі визначних творів М. Лисенка розглядаються особливості творчої лабораторії видатного українського композитора в контексті художнього осмислення козацтва. У ХІХ столітті саме фольклор активізував процес творчого відображення козацької історії. В цей час в суспільстві формується історичне мислення, зацікавленість національним колоритом. Козацтво, як особливе явище в історії України, стало символом героїзму, честі, справедливості, символом волі нації. У музичній культурі творчість М. Лисенка продемонструвала яскраві зразки втілення козацької тематики. Зокрема, його знакова опера і кантата народилися під враженням археологічної подорожі на Хортицю 1878 р.</p> Валентина Давиденко Авторське право (c) 2022 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2022-06-30 2022-06-30 20 101 110 10.31392/iscs.2022.20.101 Мова ворожнечі: Виклики та відповіді на них (Приклад університетського середовища) http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/260195 <p>Молоді люди найчастіше, порівняно з іншими групами, стикаються з мовою ворожнечі і, на жаль, саме вони схильні її ігнорувати. Вони також вважають її наслідки не надто серйозними, принаймні для себе, а в поодиноких випадках навіть толерують деякі форми агресивної комунікації. Такі висновки на основі проведених опитувань оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. До університету щороку на перший курс вступають молоді люди. Рівень їхньої обізнаності в темі вербальної агресії, характер їхнього ставлення до неї, здатність розпізнавати її і протистояти їй залежать від багатьох факторів – політичної кон’юнктури, наявності чи відсутності якихось кризових ситуацій напередодні, акцентованості на темах толерантності освітян і громадських організацій. Наше ж завдання – з’ясувати цей рівень і, відповідно, розробити свої просвітницькі стратегії.</p> Олена Харитоненко Людмила Савенкова Юлія Полтавець Ірина ЗаЇнчківська Авторське право (c) 2022 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2022-06-30 2022-06-30 20 49 72 10.31392/iscs.2022.20.049 Psychological Issues of Students’ Social initiative in Higher Education Establishments: Systemic Approach http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/260196 <p>The article gives a theoretical and empirical study of psychological issues of students’ social initiative in higher education establishments through the systemic approach in psychological science. The development of modern Ukrainian higher education is being analyzed and on this basis the study of the students' psyche is highly important. The study of scientific views on the psychological phenomenon of "social initiative" in domestic and foreign works has shown ambiguity in the views of scientists on the nature and content of the students’ social initiative. Generalization of scientific ideas has shown that social initiative is a systemic property of human, which covers the cognitive, personal, volitional, motivational and behavioral characteristics of the individual. On the basis of theoretical study and research, the authors of the article highlight the components, levels and indicators of students’ social initiative in higher education establishments. The results of the empirical study of the system of structural components of social initiative of students’ are demonstrated. A detailed description of the presence, partial presence or absence of students’ social initiative students is suggested by the authors. Important attention is paid to the experimental study of the system of structural components of the students’ social initiative. The system of components of social initiative of applicants for higher education is analyzed. The article notes that in most of the students under experiment the average level of social initiative indicates the importance of experimental study and development of this phenomenon. The article presents a model of psychological formation of the system of student social initiative, which is developed on the basis of empirical research. This article draws attention to the specifics of the manifestation of student social initiative, the importance of the development of this phenomenon and facilitates the implementation of student-centered approach in Ukrainian higher education.</p> Tetiana Andrushchenko Natalia Khvorostyanko Авторське право (c) 2022 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2022-06-30 2022-06-30 20 73 84 10.31392/iscs.2022.20.073 Екологiя людського суспiльства http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/260173 <p>Станiслав Васильович Адаменко — iнженер-фiзик, науковий керiвник Лабораторiї електродинамiчних дослiджень «Протон 21» (Київ). Вiн брав активну участь у становленнi нашого журналу. У перших випусках видання була&nbsp; публiкована низка його праць.<br>У 2012 роцi Станiслав Адаменко дав iнтерв’ю журналу, яке не було опублiковане. Прiоритет тодi вiддавався&nbsp; езпосередньо статтям самого автора. У цьому випуску ми публiкуємо фрагмент згаданого iнтерв’ю: сьогоднi воно є не менш актуальним, анiж десять рокiв тому.<br>У другому номерi «Вiсника Нацiональної академiї наук України» вiд 2003 року була опублiкована стаття С.В. Адаменка, у якiй йшлося про вiдкриття методу «несилового», або «холодного», контрольованого ядерного синтезу. У передмовi до статтi автор писав: «Серед актуальних проблем сучасної науки керована трансмутацiя елементiв та iзотопiв належить до найпрiоритетнiших. Вона є ключовою для розв’язання таких нагальних питань, як екологiчно безпечне використання ядерної енергiї, технологiчний синтез малопоширених iзотопiв, безпечна та ефективна переробка й утилiзацiя радiоактивних вiдходiв, синтез надважких трансуранових ядер. Кожне з цих питань протягом десятилiть намагаються вирiшити великi науковi центри iндустрiально розвинених країн iз залученням найквалiфiкованiших фахiвцiв та великих фiнансових i технiчних ресурсiв. Однак досягти iстотних результатiв, якi можна було б широко впровадити у практику, поки що не вдається.<br>Втiм змiна концептуальних пiдходiв дала змогу одержати дуже обнадiйливi експериментальнi результати». Експерименти, проведенi у Лабораторiї «Протон 21», показали, що визначений вплив когерентного електричного струму на металеву мiшень призводить до внутрiшнього ядерного збудження мiшенi та її вибуху В результатi вiдбувається перетворення ядер металу мiшенi на ядра синтезованих iзотопiв. При цьому енергiя когерентного драйвера, який генерує такий процес, має лише малу частку вiд енергiї, яка видiляється у результатi ядерного<br>синтезу. У випадку створення промислової установки, яка буде використовувати такий метод, можливе вирiшення задачi забезпечення енергоресурсами у свiтовому масштабi.</p> Бесіду вела Н. Тимофеєва Авторське право (c) 2022 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2022-06-30 2022-06-30 20 7 10 10.31392/iscs.2022.20.007 Time dependent ecological model http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/260174 <p>We study the asymptotic behaviour of an ecological model in the presence of a time dependent birth rate.</p> Василь Колокольцов Юрій Кондратьєв Авторське право (c) 2022 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2022-06-30 2022-06-30 20 10.31392/iscs.2022.20.011 Економічно ефективна адаптація до зміни клімату на рівні громад в Україні http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/260176 <p>На початку 21 століття, коли стало зрозуміло, що наслід­ки зміни клімату людство буде відчувати головним чином через воду, дослідження Інституту проблем математичних машин і систем Націо­нальної академії наук України, що набув великого досвіду у моделю­ванні розповсюдження наслідків Чорнобильської катастрофи у водно­му середовищі, були спрямовані на моделювання ролі води в адаптації до зміни клімату в Україні.<br />В статті показано, як математичне моделювання водних ресурсів мо­же допомогти в розробці найбільш економічно ефективних проактивних адаптаційних заходів на рівні громад - ранньому попередженні громад про екстремальну погоду та зменшенні впливів/наслідків екстремальних паводків.</p> Андрій Демиденко Марк Железняк Олексій Іщук Авторське право (c) 2022 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2022-06-30 2022-06-30 20 16 32 10.31392/iscs.2022.20.016 Assessing the state of the corporate information area in Ukraine http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/260192 <p>The article defines the methodological tool to assess the state of the corporate information area in the country. The authors have proposed the integrated indicator and its key components as a simplified al­ternative to existing approach to evaluation of the state of the corporate information area. The efficiency of the proposed indicator in terms of in­formation lack is underlined. The state of the corporate information area of Ukraine using an integrated indicator in 2010—2020 is assessed in the article. The authors determine that the integrated indicator of the state of the corporate information area of Ukraine has more significant fluctua­tions than its individual components during the study period. The article analyzes the correlation between the integrated indicator of the state of the corporate information area and gross value added at actual prices of the national economy of Ukraine in 2010—2020. As a result of the study, the authors revealed that changes in the state of the corporate information area can be considered a driver of changes in the general state of the national economy.</p> Vitalii Chubaievskyi Hanna Blakyta Olena Matusova Viktor Adamenko Igor Hamula Авторське право (c) 2022 Редакційна колегія, автористатей, НПУ імені М. П. Драгоманова 2022-06-30 2022-06-30 20 35 45 10.31392/iscs.2022.20.035