Вказівки для авторів

Журнал друкує оригiнальнi статтi, огляди, повiдомлення українською, німецькою, англiйською мовами. Статтi українською та німецькою мовами мають мiстити переклад англiйською назви статтi, анотацiї та прiзвищ авторiв литиницею.

Тема дослідження викладена у статті повинна мати наукову новизну та відповідати тематиці журналу. Журнал не розглядає і не друкує статей з питань політики, релігії, міжнаціональних відносин, а також туризму, прикладних питань господарської діяльності.

Редакція залишає за собою право не розглядати статті, які не відповідають вимогам до представлення результатів наукових досліджень, не відповідають тематиці журналу, порушують академічну доброчесність, мають неякісний переклад, мають граматичні та стилістичні помилки.

Подання приймаються виключно в електронному виглядi.

Автори не платять за публікацію статей.