Вказівки для авторів

Журнал друкує оригiнальнi статтi, огляди, повiдомлення українською, росiйською, англiйською мовами. Статтi українською та росiйською мовами мають мiстити переклад англiйською назви статтi, анотацiї та прiзвищ авторiв.

Тема дослідження викладена у статті повинна мати наукову новизну та відповідати тематиці журналу. Журнал не розглядає і не друкує статей з питань політики, релігії, міжнаціональних відносин, а також туризму, прикладних питань господарської діяльності.

Редакція залишає за собою право не розглядати статті, які не відповідають вимогам до представлення результатів наукових досліджень, не відповідають тематиці журналу, порушують академічну доброчесність, мають неякісний переклад, мають граматичні та стилістичні помилки.

Подання приймаються виключно в електронному виглядi.

Автори не платять за публікацію статей.