Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем

«Мiждисципрлiнарнi дослiдження складних систем» - це рецензований журнал iз вiльним доступом, що публiкує дослiдницькi статтi, огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн. Ми бажаємо запропонувати iстотне джерело актуальної iнформацiї про свiт складних систем.

ISSN 2415-3761 (Online), ISSN 2307-4515 (Print)


№ 10-11 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Моделювання

Microscopic dynamics and kinetic description of spatial ecology models PDF (English)
Oleksandr Kutovyi, Pasha Tkachov 4-34
View of mathematicians on biological data: modeling axon growth using CTRW PDF (English)
Xavier Descombes, Elena Zhizhina, Sergey Komech 35-42

Освіта

Interdisciplinary links as a didactic basis of the future teacher’s professional training PDF (English)
Halyna Vaskivska, Maciej R. Tanas, Svitlana Loboda 45-58
Citizenship education as basis of educational work in modern PR China PDF (English)
Lyubov Kalashnyk 59-70
Methodological aspects of exclusion and inclusion at the stage of entry into the issue of diversity PDF (English)
Olga Hurenko, Natalia Zakharova 71-87
Людина у освітньому просторі smart-суспільства PDF
Valentina Voronkova, Olga Kyvlyuk 88-95
Сучасна інженерно-педагогічна освіта: інтегровано розвивальний підхід PDF
M. A. Vaintraub 96-104

Філософія науки

Небо вечного города PDF (Русский)
N. V. Kondratieva 107-117

Дискусійний клуб

Artificial intelligence (AI) - danger or a new possibility for humanity? PDF (English)
  118