Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем

«Мiждисципрлiнарнi дослiдження складних систем» - це рецензований журнал iз вiльним доступом, що публiкує дослiдницькi статтi, огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн. Ми бажаємо запропонувати iстотне джерело актуальної iнформацiї про свiт складних систем.

ISSN 2415-3761 (Online), ISSN 2307-4515 (Print)


№ 9 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Геометрія у дослідженні складних систем

Time Between Real and Imaginary: what Geometries Describe Universe near Big Bang? PDF (English)
Yuri I. Manin 5-24
Billiards, invisibility, and perfectly streamlining objects PDF (English)
G. Galperin, A. Plakhov 25-35
Fast traveling-wave reactor of the channel type PDF (English)
Vitaliy D. Rusov, Victor A. Tarasov, Volodymyr N. Vashchenko, Sergei A. Chernezhenko, Andrei A. Kakaev, Oksana I. Pantak 36-57
Философские аспекты гравитационной астрономии. Геометрическое миропонимание PDF (Русский)
N. V. Kondratieva 58-67

Дискусійний клуб

Дискусійне питання PDF
  71-72
Пригоди одного клейнода PDF
V. V. Otroschenko 73-78