СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ: ВИКЛИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/iscs.2023.23.041

Ключові слова:

гібридна війна, інформаційна безпека, суспільно-політична стабільність, протидія дезінформації, збройна агресія

Анотація

Стаття зосереджується на аналізі ролі інформаційної безпеки як фундаментального чинника у забезпеченні політичної стабільності та безпеки громадян, суспільства, держави. У контексті воєнних умов акцент робиться на виявленні та нейтралізації шкідливого впливу різноманітних кіберзагроз, а також на стратегіях зменшення шкідливих наслідків з метою підтримання соціальної та політичної стабільності. У дослідженні відзначено відсутність в Україні комплексної, ефективної моделі для системного забезпечення державної, суспільної та індивідуальної інформаційної безпеки.

В якості основних інструментів поширення дезінформації в умовах війни автори ідентифікують соціальні мережі, підроблені або зламані акаунти публічних особистостей, а також локальні та глобальні чати у месенджерах.

Акцентується увага на значних проблемах, пов'язаних із поширенням чуток, пліток, фальсифікованої інформації у контексті інформаційної безпеки. Під цими феноменами розуміється широкий спектр практик, зокрема фейкова реклама, виступи псевдоекспертів, вигадані змови, маніпулятивні клікбейти. Окрема увага приділяється механізмам поширення фальсифікованих новин у соціальних мережах, наприклад, використанню ботоферм, «фабрик тролів», провокаційних акцій. Важливим є також розгляд фейкових новин як елемента інформаційного протиборства у контексті російської агресії, що передбачає зіткнення різних наративів.

Не зважаючи на численні наукові праці, спрямовані на аналіз сутності поняття "інформаційна безпека", вивчення основних загроз інформаційній безпеці, розгляд етапів її вдосконалення, національних правових основ забезпечення інформаційної безпеки, а також механізмів боротьби з дезінформацією, в цій сфері до сьогоднішнього дня не було проведено системних досліджень, які б розглядали проблематику інформаційної безпеки в умовах воєнного часу, а також основні механізми протидії дезінформації в умовах воєнних дій.

Метою цієї статті є аналіз викликів та загроз інформаційній безпеці України у воєнний час та визначення механізмів боротьби з неправдивими новинами в умовах воєнного стану. Це дослідження має важливе значення для розробки ефективних стратегій інформаційної безпеки, які враховують специфіку воєнного часу та динаміку геополітичних впливів та глобалізації, з якими стикається Україна.

Стаття розкриває різні компоненти інформаційної безпеки, зокрема інформаційні технології та інформаційно-психологічний захист. Значна увага приділяється освіті населення у сфері медіаграмотності, поширенню неспотвореної інформації через державні онлайн-ресурси, медіа, а також встановленню відповідальності за розповсюдження фальсифікованих новин. Окремо обговорюються стратегії управління фейковими акаунтами та нейтралізації фейкових новин, зокрема за допомогою спеціалізованих підрозділів кіберполіції. У статті також визначаються та детально описуються основні напрями вдосконалення інформаційної безпеки як важливої складової національної безпеки України.

Посилання

. Shemchuk V. 2020. Konstytutsiino-pravove zabezpechennia informatsiinoi bezpeky suchasnykh derzhav: porivnialno-pravovyi analiz : dys. … d-ra yuryd. nauk : 12.00.02. Uzhhorod. 411 s. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/30787 (data zvernennia: 20.11.2023).

. Tkachuk T. 2019. Pravove zabezpechennia informatsiinoi bezpeky v umovakh yevrointehratsii Ukrainy : dys. … d-ra yuryd. nauk : Uzhhorod. 487 s. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/19617 (data zvernennia: 20.11.2023).

. Zolotar O. O. 2018. Informatsiina bezpeka liudyny:teoriia i praktyka : monohrafiia. Kyiv : TOV «Vydavnychyi dim «ArtEk». 446 s.

. Hurkovskyi V. 2004. Orhanizatsiino-pravovi pytannia vzaiemodii orhaniv derzhavnoi vlady u sferi natsionalnoi informatsiinoi bezpeky: dys. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. : 25.00.02 «Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia». Kyiv. 225 s.

. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 15 zhovtnia 2021 roku "Pro Stratehiiu informatsiinoi bezpeky" : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 28.12.2021 r. № 685/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#Text (data zvernennia: 19.11.2023).

. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 r. № 2469-VIII : stanom na 31 berez. 2023 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (data zvernennia: 19.11.2023).

. Konstytutsiia Ukrainy, pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (data zvernennia: 20.11.2023).

. Havryltsiv M. 2020. Informatsiina bezpeka derzhavy v systemi natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. T. 2. S. 200–203. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2020/54.pdf (data zvernennia: 20.11.2023).

. Dovhan O., Tkachuk T. 2018. Systema informatsiinoi bezpeky ukrainy: ontolohichni vymiry. Informatsiia i pravo. T. 24, № 1. S. 89–103. URL: https://ippi.org.ua/sites/default/files/11_7.pdf (data zvernennia: 20.11.2023).

. Informatsiina bezpeka v umovakh viiny : pres-daidzhest. III kv. 2022 r. / KZ «ZOUNB» ZOR, Vid. nauk. informatsii ta bibliohrafii ; [pidhot. Yu. Shchehlova ; red. T. Pishvanova]. Zaporizhzhia : [ZOUNB], 2022. 24 s. (Ukrainskyi vybir: vyklyky ta perspektyvy).

. Voienni aspekty protydii “hibrydnii” ahresii: dosvid Ukrainy : monohrafiia. 2020. / kolektyv avtoriv ; za zah. red. A. M. Syrotenka. Kyiv : NUOU im. Ivana Cherniakhovskoho, 176 s.

. Natsionalna bezpeka: monitorynh realizatsii zakonodavstva Ukrainy. 2018. Kyiv : Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. 375 s.

. Moroz A. S., Troian S. S. 2022. Bezpeka informatsiina. Velyka ukrainska entsyklopediia. URL: https://vue.gov.ua/Безпека_інформаційна_. (data zvernennia: 19.11.2023).

. Zakharenko K. 2015. Derzhava yak sub"iekt informatsiinoi bezpeky suspilstva. Politolohichnyi visnyk. Vyp. 78. S. 86–96.

. Zakharenko K. 2018. Teoretychni zasady doslidzhennia informatsiinoi bezpeky. Mizhnarodni vidnosyny, suspilni komunikatsii ta rehionalni studii. № 2 (4). S. 107–116.

. Zolotar O. O. 2014. Zahrozy informatsiinii bezpetsi liudyny. Pravova informatyka. № 2 (42). S. 70–79.

. Zakharenko K. 2018. Katehoriia informatsiinoi bezpeky u vitchyznianomu filosofsko-politolohichnomu dyskursi. Vyshcha osvita Ukrainy. № 1 (68). S. 48–54.

. Minenko Y. S. 2022. Osnovni zasady formuvannia ta realizatsii derzhavnoi polityky informatsiinoi bezpeky v umovakh vitchyznianoi viiny. Publichne upravlinnia ta administruvannia v umovakh viiny i v postvoiennyi period v Ukraini : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. u trokh tomakh, m. Kyiv, DZVO «Universytet menedzhmentu osvity» NAPN Ukrainy, 15-28 kvitnia 2022 r.; red. kolehiia : I.O. Dehtiarova, V.S. Kuibida, P.M. Petrovskyi ta in., uklad. T.O. Melnyk. T. 1. K. : DZVO «UMO» NAPN Ukrainy. 213 s.

. Minenko Y. S. 2022. Vplyv suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii na psykholohichnyi stan osobystosti. The 4 th International scientific and practical conference ―Modern research in world science‖ (July 10-12, 2022) SPC ―Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 1161 p. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/07/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-10-12.07.22.pdf (data zvernennia: 20.11.2023)

. Minenko Y. S. 2021. Osnovni zasady formuvannia ta realizatsii derzhavnoi polityky informatsiinoi bezpeky. Mizhnarodna naukova internet-konferentsiia "Informatsiine suspilstvo: tekhnolohichni, ekonomichni ta tekhnichni aspekty stanovlennia : zbirnyk tez dopovidei. Vyp. 55 (m. Ternopil, 9 liutoho 2021 r.). Ternopil. 90 s.

. Mazurenko L. I. 2022. Informatsiina bezpeka v umovakh rosiisko-ukrainskoi viiny: vyklyky ta zahrozy. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia «Pytannia politolohii». Vyp. 42. S. 50-57. https://doi.org/10.26565/2220-8089-2022-42-08.

. Drapushko R., Horinov P., Minenko Y. 2022. Efektyvnist zaluchennia molodi do pryiniattia upravlinskykh rishen. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Publichne upravlinnia ta administruvannia. Tom 33(72) № 3. S. 54–59.

. Zakharenko K. V. 2021. Instytutsiinyi vymir informatsiinoi bezpeky Ukrainy: transformatsiini vyklyky, hlobalni konteksty, stratehichni oriientyry : dys. … d-ra polit. nauk : 23.00.02. Kyiv, 423 s. URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/dis_zakharenko.pdf (data zvernennia: 20.11.2023).

. Volianiuk O. 2019. Politychna realnist i dopovnena realnist: osoblyvosti sumisnosti. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 22. Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin : zbirnyk naukovykh prats / [Vidp. red. O.V.Babkina]. Vyp. 26. S. 86−93.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-26

Номер

Розділ

Фiлософськi та соцiальнi аспекти сучасної освiти i науки