Удосконалення пiдготовки медiафахiвцiв як складної системи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/iscs.2021.19.141

Ключові слова:

медiа, медiафахiвцi, складна система, вища освiта, iнновацiї, монiторинг

Анотація

У статтi аналiзується пiдготовка медiафахiвцiв як складна система. Визначено структурнi компоненти, якi забезпечують її ефективне функцiонування. Розкрито особливостi монiторингу освiтнього процесу, аналiзу результатiв та своєчасної корекцiї системних властивостей. У статтi  також аргументовано необхiднiсть багатовекторної, практикоорiєнтованої органiзацiї пiдготовки майбутнiх спецiалiстiв галузi. Окрема увага придiляється важливостi впровадження iнновацiй у навчальний процес вищої школи. Складну систему органiзацiї пiдготовки медiафахiвцiвза за напрямом «Реклама i зв’язки з громадськiстю» розглянуто на прикладi успiшного кейсу Київського унiверситету iменi Бориса Грiнченка.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Методичні дослідження викладання