Проблематика та сучаснi особливостi методичних пiдходiв викладання iноземних мов спецiалiстам оборонної сфери з урахуванням впливу фактора пандемiї

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/iscs.2021.19.123

Ключові слова:

iноземна мова, вищий вiйськовий навчальний заклад, метод викладання iноземної мови, оцiнка ефективностi викладання iноземної мови, оборонне планування, професiйний рiвень вiйськовослужбовцiв

Анотація

Високi вимоги до пiдготовки вiйськового спецiалiста, передбачають пiдвищення якостi мовної освiти слухачiв вищих вiйськових навчальних  закладiв, яке можливо здiйснити за рахунок реформування неефективних методик навчання iноземнiй мовi. Причому, пiд час оновлення та удосконалення iснуючих методик, а також пiд час розроблення нових технологiй навчання iноземним мовам, необхiдно враховувати специфiку навчального закладу, закритiсть i вiдособленiсть вiйськової органiзацiї. З урахуванням зазначених особливостей, а також впливу фактору свiтової пандемiї, сучасна методика викладання iноземної мови у вищих вiйськових навчальних закладах повинна бути спрямована, на формування професiйної компетенцiї, i на розвиток рiзнобiчної особистостi, здатної грамотно висловлювати свої думки як в умовах безпосереднього контакту, так i пiд час дистанцiйного навчання. Дистанцiйне навчання, як новiтня форма дидактичної практики, стало важливим випробуванням не лише для педагогiчних працiвникiв, адмiнiстрацiї, а й для тих, хто навчається. У статтi авторами визначенi основнi проблеми ефективного забезпечення навчального процесу у вищих вiйськових навчальних закладах, а також проведено iсторичний аналiз розвитку методiв викладання iноземних мов спецiалiстам оборонної сфери з подальшим оцiнюванням ефективностi застосування цих методiв для навчання вiйськових спецiалiстiв рiзного рiвня. Результати дослiдження дозволили визначити особливостi застосування кожного iз методичних пiдходiв, а також сформувати основнi проблеми ефективного впровадження цих методiв в систему викладання iноземної мови у вiйськовiй сферi. 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Методичні дослідження викладання