Educational innovation studies as a complex system

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/iscs.2020.16.087

Ключові слова:

educational innovations, system, experimental innovative experience, classification, selection, design, implementation of innovations, quality of innovative activities

Анотація

Educational innovations are defined as a complex, self-
renewing systemic formation, dependent on changing social and educa-
tional priorities. The system of educational innovations has been deve-
loped taking into account the methodological and historical bases of its
formation, defining the object and subject, classifications of innovations
in education, criteria for selection and implementation of innovative expe-
rience, quality of innovative activities. Based on the analysis of scientific
and theoretical approaches, the object of pedagogical innovation studies is
the innovation process, conditions, methods and results of its implemen-
tation, the subject is the relationship between the efficiency of innovation
processes and its determining factors, as well as ways of influencing these
factors in order to increase the effectiveness of changes. The conceptual
and categorical apparatus of educational innovations has been defined.
The paper demonstrates diverse scientific views in the interpretation of its
essence leading to the coexistence of different approaches in typologization
and classification of pedagogical innovations. The scope, innovative poten-
tial, and scale of transformations are considered the main peculiarities of
innovations. The empirical part presents the results of the scientific con-
textual Master’s project “Innovative Experimental Educational Systems”
implemented at the National Pedagogical Dragomanov University (Kyiv,
Ukraine). The “quality of innovation activities” is considered a promising
trend in the further study of educational innovation problems. Pedagogi-
cal universities are defined as the centres of forming students” ability to
analyse, summarize, select innovative pedagogical experience, design and
persistently introduce it into educational practice.

Посилання

Andrushchenko V. P. 2011. Svitanok Yevropy. Problema formuvannia novoho uchytelia dlia obiednanoi Yevropy ХХІ stolittia Kyiv : Znannia Ukrainy.

Boiko A. M. 2011. Uprovadzhennia pedahohichnoi innovatyky v praktyku vykhovannia: monohrafiia / Polt. nats. ped. un-t imeni V.H. Korolenka. Poltava : PNPU imeni V.H. Korolenka.

Bordovskaia N. V., Rean A. A. 2007. Pedagogika: uchebnoe posobie. SPb.: Piter.

Borytko N. M. 2001. Pedagog v prostranstvakh sovremennogo vospitaniia / nauch. red. N.K. Sergeev. Volgograd : Peremena.

Demyanenko N. M. 2014. Pedahohichna innovatyka: vid terminolohichnoho obgruntuvannia do kryteriiv uprovadzhennia. Problemy osvity / Instytut innovatsiinykh tekhnolohii i zmistu osvity MON Ukraiiny. Kyiv. 78.1. : 19-26.

Demyanenko N .M. 2014. Teoretychni zasady vprovadzhennia pedahohichnykh innovatsii u kontekstnu pidhotovku mahistriv. Pedahohichni nauky / Poltavskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni V.H. Korolenka. 60. : 66-75.

Dichek N. P. 2012. Poniattievo-terminolohichni osoblyvosti vyvchennia pedahohichnoho novatorstva. Osvitolohiia: Polsko-ukrainskyi/ ukrainsko-polsky zhurnal. Varshava - Kyiv: Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka ; Vyshcha pedahohichna shkola Spilky polskykh uchyteliv. 1 : 62–68.

Dychkivska I. M. 2004. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii. Kyiv : Akademvydav.

Zaichenko I. V. 2010. Istoriia pedahohiky. U dvokh knyhakh. Kn. 1. Istoriia zarubizhnoi pedahohiky. Kyiv : Vydavnychyi Dim “Slovo”.

Zaichenko I. V. 2006. Pedahohika. Kyiv : Osvita Ukrainy.

Ihnatovych O. 2013. Teoretyko-metodolohichni osnovy pedahohichnoi innovatyky. Navchannia i vykhovannia obdarovanoi dytyny. 2. : 94-104.

Innovatsii v obrazovanii: chelovekosoobraznyi rakurs. 2009. / pod red. A.V. Khutorskogo. Moskva : TSDO “Eidos”.

Lazarev V. S. 2008. Upravlenie innovatsiiami v shkole. Moskva : Tsentr Pedagogicheskogo obrazovaniia.

Lazarev V. S., Martirosian B. P. 2004. Pedagogicheskaia innovatika: obiekt, predmet i osnovnye ponyatia. Pedagogika. 4 : 11–21.

Lizinskii V. M. 2011. Modernizatsiia shkoly ili novaia shkola. Moskva : Pedagogicheskii poisk.

Martirosian B. P. 2008. Povyshenie kachestva innovatsionnoi deiatelnosti v obrazovatelnykh uchrezhdeniiakh. Pedagogika. 7: 25-32.

Narysy z istorii rozvytku novatorskykh navchalno-vykhovnykh zakladiv v Ukraini (kinets ХІХ – ХХ st.). 2010. / za red. O.V. Sukhomlynskoi, V.S.Kuryla. Luhansk : Vyd-vo DZ “LNU imeni Tarasa Shevchenka”.

Nechvolod L. I. 2009. Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv. Kharkiv : TORSINH PLIUS.

Palamarchuk V. F. 2005. Innovatsiini protsesy v pedahohitsi: pershoosnovy pedahohichnoi innovatyky. Kyiv : Osvita Ukrainy.

Polonskiy V. M. 2007. Innovatsii v obrazovanii: (metodologicheskii analiz). Innovatsii v obrazovanii. 3 : 4-12.

Postaliuk N. Yu. 1989. Tvorcheskii stil deiatelnosti: pedagogicheskii aspect. Kazan : Izd-vo Kazan. un-ta.

Savchenko O.Ya. 2008. Avtorska shkola. Entsyklopediia osvity / Akad. ped. nauk Ukrainy; holovnyi red. V.H. Kremen. Kyiv : Yurinkom Inter : 8-9.

Filosofiia polityky: korotkyi entsyklopedychnyi slovnyk. 2002. / Natsionalna akademiia nauk Ukrainy ; Akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy; Kyivskyi natsionalnyi un-t im. Tarasa Shevchenka ; Avt.-uporiad.: V.P. Andrushchenko, M.I. Boichenko, V.S. Bakirov [ta in.]; za red. L.V. Huberskoho. Kyiv : Znannia Ukrainy.

Khutorskoi A. V. 2008. Pedagogicheskaia innovatsiia: uchebnoie posobie dlia studentov vysshikh uchebnykh zavedenii, obuchayushchikhsia po pedagogicheskoi spetsialnosti. Moskva : Akademiia.

Yusufbekova N. R. 1991. Obshchie osnovy pedagogicheskoi innovatiki. Opyt razrabotki teorii innovatsionnykh protsessov v obrazovanii. Moskva : NII teorii i istorii pedagogiki.

Demyanenko Nataliia. 2014. Реdagogic innovation: from terminological reasoning to justifying . Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka. 1-2 : 31-37.

Demyanenko N. 2015. Pedagogical innovation in the educational space of university. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, III (26), 50 : 22-27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-26

Номер

Розділ

Метатеорії в освіті