Освiта в контекстi духовної еволюцiї цивiлiзацiї

Автор(и)

  • Victor Andruschenko Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3561-1632
  • Yuriy Buglak

DOI:

https://doi.org/10.31392/iscs.2018.13.005

Ключові слова:

людина, освiта, культура, праця, цивiлiзацiя, виховання

Анотація

Аналiзується мiсце i роль освiти в контекстi еволюцiї таких форм духовно-практичного освоєння свiту, як наука, культура, мистецтво, мораль, релiгiя тощо; автор стверджує, що освiта у всi часи й для всiх народiв слугувала полем узагальнення матерiального i духовного досвiду, а вiдтак - полем навчання та виховання нових поколiнь, загальним стрижнем, який визначає основний контент iсторiЁ, слугує формуванню мислення (розуму), обрамленого духом гуманiзму та людяностi; в рiзнi епохи взаємодiя цих екзистенцiй мали рiзний характер, однак, загальна тенденцiя - звернення до розуму, як основного i вiчного (помноженого на працю) джерела прогресу людської цивiлiзацiї й долучення до нього (освiта та виховання) пiдростаючих поколiнь, залишається закономiрнiстю, яка визначає людське обличчя цивiлiзацiї. Прагнення до єдностi заради формування духовного їства (наукового, морального, художнього i т.п.) людини та виховання працьовитостi розглядаються у якостi головних домiнант (парадигми) модернiзацiЁ української освiти.

Біографії авторів

Victor Andruschenko, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Доктор фiлософських наук, професор, член-кор. НАН i академiк НАПН України,
ректор НПУ iменi М. П. Драгоманова

Yuriy Buglak

Кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, народний депутат України

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Гуманітарні проблеми нашого часу