Людина у освітньому просторі smart-суспільства

Автор(и)

  • Valentina Voronkova Запорізька державна інженерна академія, Ukraine
  • Olga Kyvlyuk Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Ukraine

Анотація

Представлена концептуалізація smart-суспільства в антропологічному та соціоаксіологічному вимірах, де smart-людина розглядається як суб’єктом smart-суспільства в контексті вивчення особливостей її життєдіяльності в освітньому просторі.

Посилання

Bazaluk, O.A., Blazhevich, T.V. (2015) Sovremennyie osnovyi filosofii obrazovaniya. Future Human Image, 2 (5), 2015: 93-100.

Voronkova, V.H., T. P. Romanenko, T.P., Andriukaitene, R. (2016) Kontseptsiia rozvytku proektno-oriientovanoho biznesu v umovakh tsyfrovoi transformatsii do Smart-suspilstva. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii : zb. nauk. prats. – Zaporizhzhia, 2016. Vyp. 67. с. 13-27.

Dneprovskaya, N. V., Yankovskaya, E. A., Shevtsova, I. V. (2015) Ponyatiynyie osnovyi kontseptsii smart-obrazovaniya. Otkryitoe obrazovanie. 2015. №6. с. 43-51.

Karmanov, A. M.(2014) Smart kak novaya stupen razvitiya postinformatsionnogo obschestva. Ekonomika, statistika i informatika. 2014. №5. с. 38-41.

Kyvliuk, O. P. (2016) Osvitnia kultura informatsiinoho suspilstva v konteksti hlobalizatsiinoi realnosti . Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii : zb. nauk. prats.– Zaporizhzhia, 2016. Vyp. 67. с. 225-232.

Maksymeniuk, M. Iu., Nikitenko, V.O. (2016) Informatsiino-komunikatyvne suspilstvo yak riznovyd skladnoi sotsialnoi systemy i vzaiemodii . Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii : zb. nauk. prats. – Zaporizhzhia, 2016. Vyp. 66. с. 266-278.

Rossiya na puti k Smart obschestvu (2012) : monografiya / pod redaktsiey prof. N. V. Tihomirovoy, prof. V. P. Tihomirova. Moskva, 2012. – 280 с.

Starzhinskiy, V. P., Tsepkalo, V.V. (2016) Na puti k obschestvu innovatsiy – Mn. : RIVSh, 2016. – 446 с.

Tihomirov, V. P. (2011) Mir na puti Smart Education. Novyie vozmozhnosti dlya razvitiya. Otkryitoe obrazovanie : nauchno-prakticheskiy zhurnal. 2011. № 3. с. 4-10.

Toffler, E. "Tretya volna" ob izmeneniyah v obschestve – kratkoe izlozhenie [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa : https://vc.ru/p/third-wave. – Zagl. s ekrana

Svyrydenko, D. (2016) Mobility Turn in Contemporary Society as an Educational Challenge / Future Human Image. Vol. 3 (6). − 2016. − pp. 102-108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-21

Номер

Розділ

Освіта