Інформація про автора

Soshynska, Yaroslava, Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського"

  • № 15 (2019) - Дискусійний клуб
    Академiчний плагiат в Українi в умовах культурного транзиту
    Анотація  PDF