Інформація про автора

Guralyuk, Andriy, Старший науковий спiвробiтник вiддiлу створення та використання iнтелектуальних мережних iнструментiв МАН України, Україна

  • № 13 (2018) - Інформація та комп'ютерні технології
    Розвиток когнiтивної компетентностi учнiв у навчально-виховному процесi ЗНЗ засобами iнформацiйно-комп'ютерних технологiй
    Анотація  PDF