Історія журналу

З 2012 року журнал є iстотним джерелом актуальної iнформацiї про свiт складних систем. Журнал є частиною наукового форуму, вiдкритого та цiкавого як для експертiв з рiзних областей науки, так i для широкої аудиторiї читачiв: вiд студентiв до досвiдчених дослiдникiв. Журнал надає можливiсть науковцям рiзних галузей знань презентувати новiдеї, гiпотези, пiонерськдослiдження. У журналі публікуються наукові статті наукові огляди. а також статтi з iсторiї та фiлософiї науки, iнформацiя про науковi подiї.