Історія журналу

Ми бажаємо запропонувати iстотне джерело актуальної iнформацiї про свiт складних систем. Журнал має стати частиною наукового форуму, вiдкритого та цiкавого як для експертiв з рiзних областей, так i для широкої аудиторiї читачiв: вiд студентiв до досвiдчених дослiдникiв. Журнал надає можливiсть для науковцiв з рiзних  галузей  презентувати новi iдеї, гiпотези, пiонерськi дослiдження. Особливо запрошуються до публiкацiї автори наукових статтей та (але не тiльки) наукових оглядiв, проте статтi з iсторiї та фiлософiї науки, iнформацiї про науковi подiї, дискусiйнi повiдомлення також вiтаються.