Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал друкує оригiнальнi статтi, огляди, повiдомлення українською, росiйською, англiйською мовами. Тема дослідження викладена у статті повинна мати наукову новизну та відповідати тематиці журналу. Журнал не друкує статей з питань політики, релігії, міжнаціональних відносин, а також туризму, прикладних питань господарської
діяльності. 

Статтi українською та росiйською мовами мають мiстити переклад англiйською назви статтi, анотацiї та прiзвищ авторiв. 

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Наукові публікації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія та філософія науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Фінансова математика, випадкові процеси та управління ризиками

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Міждисциплінарні дослідження Міста як складної системи (географія, психологія, історія, архітектура)

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Пам'яті Григорія Івановича Волинки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Міждисциплінарні дослідження в математиці та біології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Археологія як синтез наук та мистецтв

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Математика, фізика, соціологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дискусійний клуб

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Математичнi моделi складних систем

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Космологiя як синтез науки, фiлософiї та мистецтва

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання вищої школи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання просвiтництва з позицiї iсторичних та фiлософських наук

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Геометрія у дослідженні складних систем

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Моделювання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Освіта

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Природничі науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологія та медицина

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сучасне суспільство

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

100 років української Академії Наук

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Гуманітарні проблеми нашого часу

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Математика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Соціологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інформація та комп'ютерні технології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Лінгвістика та журналістика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дослідження історії культури

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Ювілеї у редакційній колегії

Редактори
  • Людмила Савенкова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Фізика, математика, екологія

Редактори
  • Людмила Савенкова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологія

Редактори
  • Людмила Савенкова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія

Редактори
  • Людмила Савенкова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Григорій Сковорода (225 років зі дня смерті)

Редактори
  • Людмила Савенкова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми середньої та вищої освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Актуальні міждисциплінарні дослідження

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Університетські бібліотеки, журнали, архіви

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

 Редколегія залишає за собою право відхиляти статтю на етапі внутрішнього рецензування з таких причин:

а) відсутність наукової новизни;
в) невідповідність тематиці журналу (журнал не друкує статей з питань політики, релігії, міжнаціональних відносин, а також туризму, прикладних питань господарської діяльності).
с) великий обсяг редакційного портфеля (до редакції надходять сотні статей). Журнал виходить двічі на рік обсягом до 150 сторінок і може опублікувати орієнтовно 20-25 статей
на рік.

Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії.

Відібрані редколегією статті передаються рецензентам відповідно до галузі знань.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...