Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал друкує оригiнальнi статтi, огляди, повiдомлення українською, росiйською, англiйською та нiмецькою мовами. Статтi українською та росiйською мовами мають мiстити переклад англiйською назви статтi, анотацiї та прiзвищ авторiв. Статтi приймаються виключно в електронному виглядi, файли мають бути пiдготовленi в LATEX чи в
текстовому процесорi (Microsoft Word, Open Office Writer i т. д.). Iншi формати файлiв мають бути попередньо узгодженi з редакцiєю. Iлюстрацiї мають бути високої якостi, графiки та дiаграми, що пiдготовленi в iнших програмах, мають подаватися окремо, у висхiдному форматi. Журнал друкується чорно-бiлим, проте у електроннiй версiї матерiали будуть вiдображенi у кольорi.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Наукові публікації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія та філософія науки

Редактори
  • Людмила Савенкова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Фінансова математика, випадкові процеси та управління ризиками

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Міждисциплінарні дослідження Міста як складної системи (географія, психологія, історія, архітектура)

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Пам'яті Григорія Івановича Волинки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Міждисциплінарні дослідження в математиці та біології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Археологія як синтез наук та мистецтв

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Математика, фізика, соціологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дискусійний клуб

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Математичнi моделi складних систем

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Космологiя як синтез науки, фiлософiї та мистецтва

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання вищої школи

Редактори
  • Людмила Савенкова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Питання просвiтництва з позицiї iсторичних та фiлософських наук

Редактори
  • Людмила Савенкова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Геометрія у дослідженні складних систем

Редактори
  • Людмила Савенкова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Моделювання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Освіта

Редактори
  • Людмила Савенкова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Філософія науки

Редактори
  • Людмила Савенкова
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Природничі науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологія та медицина

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сучасне суспільство

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

100 років української Академії Наук

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...