Редакція

Секретар

Людмила Василівна Савенкова, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна